Thursday, May 31, 2007

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ...........
ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಶೂಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದರೆ ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿರೋದಾದ್ರೂ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಈ ಕಾಲ ಓಡಿದ್ದೂ ಇಲ್ಲ, ತೆವಳಿದ್ದೂ ಇಲ್ಲ - ಸರಿಯಾದ ಗತಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಿಶುವಿನ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡೋ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು, parenting-ನಿಂದ ನನಗೊದಗಿದ ಸಂತೋಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಮೇ ೨೦೦೫ರಿಂದ(ಅದಕ್ಕೂ ೯ ತಿಂಗಳ ಮುಂಚಿನಿಂದ) ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ನನ್ನ, ನಿಶುವಿನ ಒಡನಾಟ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಅರಿವು, ಅಚ್ಚರಿ, ಉಲ್ಲಾಸಗಳನ್ನ ತುಂಬಿ, ನಾಳೆ ಬರಬಹುದಾದ ಹೊಸ ವಿಸ್ಮಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಮ್ಮನಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳು ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಹನೆ, ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚೋ ಹಾಗೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಾನೆ thanks ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ.................
3 comments:

dinesh said...

Very interesting...I hope every mother feels like this. My sister is telling the same thing with me. Wish you happy life sister.

nishu mane said...
This comment has been removed by the author.
nishu mane said...

Thanks for your comments Dinesh. I too hope that every mother gets a chance to feel this way and I am very happy that your sister feels the same. I belive, anybody who can allow themselves to lost in the world of a child, learns and gains a lot.

Meera.